Start 

Östergötlands län

Rikets ekonomiska karteverk

Utgiven 1874 - 1881

Skala 1:50000

 

Gullbergs härad

view image - download kmz - download geotif

Göstring och Vifolka härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Göstring och Vifolka härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Hammarkinds härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Hammarkinds härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Hammarkinds härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Hammarkinds härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Hanekinds härad

- - download tif

Hällestad och Tjällmo tingslag, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Hällestad och Tjällmo tingslag, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Kinda härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Kinda härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Kinda härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Kinda härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Skärkinds härad

view image - download kmz - download geotif

Ydre härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Ydre härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Åkerbo och Bankekind härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Åkerbo och Bankekind härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Östkind och Björkekinds härader, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Östkind och Björkekinds härader, västra delen

view image - download kmz - download geotif

 

                                                                                                        Kontakt