Start 

Östergötlands län

Rikets ekonomiska karteverk

Utgiven 1874 - 1881

Skala 1:50000

 

Karta över Östergötlands län, 1882

view image - download tif

Bobergs härad

view image - download kmz - download tif

Dals och Lysings härad, norra delen - svartvitt tryck

- download tif

Dals och Lysings härad, södra delen - svartvitt tryck

- download tif

Gullbergs härad

view image - download kmz - download tif

Göstring och Vifolka härad, norra delen

view image - download kmz - download tif

Göstring och Vifolka härad, södra delen

view image - download kmz - download tif

Hammarkinds härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download tif

Hammarkinds härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download tif

Hammarkinds härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download tif

Hammarkinds härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download tif

Hanekinds härad

view image - download tif

Hällestad och Tjällmo tingslag, östra delen

view image - download kmz - download tif

Hällestad och Tjällmo tingslag, västra delen

view image - download kmz - download tif

Kinda härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download tif

Kinda härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download tif

Kinda härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download tif

Kinda härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download tif

Lösings härad

view image - download kmz - download tif

Memmings härad

view image - download kmz - download tif

Risinge härad, norra delen

view image - download tif

Risinge härad, södra delen

view image - download tif

Skärkinds härad

view image - download kmz - download tif

Valkebo härad

view image - download kmz - download tif

Ydre härad, norra delen

view image - download kmz - download tif

Ydre härad, södra delen

view image - download kmz - download tif

Åkerbo och Bankekind härad, norra delen

view image - download kmz - download tif

Åkerbo och Bankekind härad, södra delen

view image - download kmz - download tif

Östkind och Björkekinds härader, östra delen

view image - download kmz - download tif

Östkind och Björkekinds härader, västra delen

view image - download kmz - download tif

Tif World Files

download tfw files

 

                                                                                                        Kontakt