Start 


Kartor från Stockholms Universitetsbiblioteks samlingar

 

Georeferering är gjord med hjälp av www.georeferencer.org och/eller QGIS.
För att öppna kmz-fil behövs en Google Earth klient. Hämta på https://www.google.com/intl/sv/earth/desktop/

 

 

Ekonomiska kartor
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Elfsborgs län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Kopparbergs län
Norrbottens län

Topografiska kartor
Topografisk karta över södra Sverige i skalan 1:100 000
Topografisk karta över norra Sverige i skalan 1:200 000

Lantmäteriets kartor på CD-ROM
Lantmäteriets kartor på CD-ROM

Stockholmskartor
Stockholms Stad med omnejd

Län
Västerbottens län
Norrbottens län

Sverigekartor
Sverigekartor

 
                                                                                                       Kontakt