Start 

Örebro län

Rikets ekonomiska karteverk.

Utgiven 1864 - 1873.

Skala 1:50000

 

Carlskoga härad

view image - download kmz - download geotif

Edsbergs och Lekebergs härader, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Edsbergs och Lekebergs härader, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Fellingsbro härad

view image - download kmz - download geotif

Glanshammars härad

view image - download kmz - download geotif

Grimstens härad

view image - download tif

Grythytte och Hellefors härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Grythytte och Hellefors härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Kumla och Hardemo härader, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Kumla och Hardemo härader, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Nora, Hjulsjö, Lindes samt Ramsbergs härader, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Nora, Hjulsjö, Lindes samt Ramsbergs härader, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Nora, Hjulsjö, Lindes samt Ramsbergs härader, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Nora, Hjulsjö, Lindes samt Ramsbergs härader, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Nya Kopparbergs härad

view image - download kmz - download geotif

Skyllersta härad, norra delen

view image - download tif

Skyllersta härad, södra delen

view image - download tif

Sundbo härad, norra delen

view image - download tif

Sundbo härad, södra delen

view image - download tif

 

                                                                                                        Kontakt