Start 

Stockholms Stad med Omnejd

Plankarta i 12 blad

Upprättad 1917 - 1924 av H. Helleberg och E. Påhlman.

Utgiven 1921 - 1927, Generalstabens litografiska anstalt.

Skala 1:8000

Bladindelning:

 

Norra Djurgården

view image - download kmz - download geotif

Södertörns Villastad

view image - download kmz - download geotif

 

                                                                                                        Kontakt