Start 

Värmlands län

Rikets ekonomiska karteverk.

På bekostnad av Vermlands läns landsting och hushållningssällskap.

Uppmätt 1883 - 1895. Utgiven 1887 - 1896. Nyutgiven 1923 - 1939.

Skala 1:50000, Elfdals härads öfre tingslag 1;100000.

 

Elfdals härads nedre tingslag, nö

view image - download kmz - download geotif

Elfdals härads nedre tingslag, nv

view image - download kmz - download geotif

Elfdals härads nedre tingslag, sö

view image - download kmz - download geotif

Elfdals härads nedre tingslag, sv

view image - download kmz - download geotif

Elfdals härads öfre tingslag, n

view image - download kmz - download geotif

Elfdals härads öfre tingslag, s

view image - download kmz - download geotif

Fernebo härad, mö

view image - download kmz - download geotif

Fernebo härad, mv

view image - download kmz - download geotif

Fernebo härad, nö

view image - download kmz - download geotif

Fernebo härad, nv

view image - download kmz - download geotif

Fernebo härad, sö

view image - download kmz - download geotif

Fernebo härad, sv

view image - download kmz - download geotif

Fryksdals härad, mö

view image - download kmz - download geotif

Fryksdals härad, mv

view image - download kmz - download geotif

Fryksdals härad, nö

view image - download kmz - download geotif

Fryksdals härad, nv

view image - download kmz - download geotif

Fryksdals härad, sö

view image - download kmz - download geotif

Fryksdals härad, sv

view image - download kmz - download geotif

Gillbergs härad, nö

view image - download kmz - download geotif

Gillbergs härad, nv

view image - download kmz - download geotif

Gillbergs härad, sö

view image - download kmz - download geotif

Gillbergs härad, sv

view image - download kmz - download geotif

Gillbergs härad, Dalboredden

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1890, nö

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1890, nv

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1890, sö

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1890, sv

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1927, nö

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1927, nv

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1927, sö

view image - download kmz - download geotif

Jösse härad, 1927, sv

view image - download kmz - download geotif

Karlstads härad, 1887

view image - download kmz - download geotif

Karlstads härad, 1929

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1891, nö

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1891, nv

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1891, sö

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1891, sv

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1926, nö

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1926, nv

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1926, sö

view image - download kmz - download geotif

Nordmarks härad, 1926, sv

view image - download kmz - download geotif

Ölme härad, 1887

view image - download kmz - download geotif

Ölme härad, 1929

view image - download kmz - download geotif

 

                                                                                                        Kontakt