Start 

Elfsborgs län

Rikets ekonomiska karteverk

På bekostnad av Elfsborgs läns landsting och hushållningssällskap

Uppmätt 1890 - 1897. Utgiven 1892 - 1901. Nyutgiven 1922 - 1927.

Skala 1:50000

Ale härad, 1922

view image - download kmz - download geotif

Bollebygds härad, 1924

view image - download kmz - download geotif

Flundre och Bjerke härad, 1922

view image - download kmz - download geotif

Marks härad, 1923, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Marks härad, 1923, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Marks härad, 1923, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Marks härad, 1923, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Nordals härad, 1891

view image - - download tif

Sundals härad, 1895, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Sundals härad, 1895, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Tössbo härad, 1923, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Tössbo härad, 1923, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Valbo härad, 1895, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Valbo härad, 1895, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Vedbo härad, 1894, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Vedbo härad, 1894, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Vedbo härad, 1894, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Vedbo härad, 1894, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Vedens härad, 1923

view image - download kmz - download geotif

Väne härad, 1922

view image - download kmz - download geotif

Vätle härad, 1923

view image - download kmz - download geotif

 

                                                                                                        Kontakt