Start 

Södermanlands län

Rikets allmänna kartverk

Södermanlands läns hushållningssällskap

Uppmätt 1897 - 1901. Utgiven 1902 - 1906. Nyutgiven 1922 - 1943.

Skala 1:50000

Karta över Södermanlands läns häradsindelning.

Jönåkers härad, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Jönåkers härad, mellersta delen

view image - download kmz - download geotif

Jönåkers härad, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Oppunda härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Oppunda härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Oppunda härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Oppunda härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Rönö och Hölebo härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Rönö och Hölebo härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Rönö och Hölebo härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Rönö och Hölebo härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Selebo härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Selebo härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Vester-Rekarne härad

view image - download kmz - download geotif

Villåttinge härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Villåttinge härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Öster-Rekarne härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Öster-Rekarne härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

 

                                                                                                        Kontakt