Start 

Häradskartor, Norrbottens län

 

Korpilombolo härad

view image - download kmz - download geotif

Nederkalix härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Nederkalix härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Neder-Lule härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Neder-Lule härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Neder-Torne och Carl Gustafs härad

view image - download kmz - download geotif

Pite härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Pite härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Pite härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Pite härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Råne härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Råne härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Öfver-Kalix härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Öfver-Kalix härad, södra delen

view image -- download kmz - download geotif

Öfver-Lule härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Öfver-Lule härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Öfver-Torne härad, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Öfver-Torne härad, södra delen

view image - download kmz - download geotif

 

                                                                                                        Kontakt