Start 

Stockholms län

Rikets allmänna kartverk, ekonomiska afdelningen.

På bekostnad af Stockholms läns hushållningssällskap.

Uppmätt 1901 - 1906. Utgiven 1906 - 1912. Vissa blad i nytryck 1927 - 1942. Svartlösa härad även uppmätt 1869.

Skala 1:50000

Karta över länets indelning i härad och skeppslag. (Öppnas i nytt fönster)

 

Bro och Vätö skeppslag

view image - download kmz - download geotif

Danderyds skeppslag och Stockholms stad

view image - download kmz - download geotif

Frösåkers härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Frösåkers härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Frösåkers härad, sydöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Frösåkers härad, sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Frötuna och Länna skeppslag, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Frötuna och Länna skeppslag, mellersta delen

view image - download kmz - download geotif

Frötuna och Länna skeppslag, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Färentuna härad

view image - download kmz - download geotif

Långhundra härad

view image - download kmz - download geotif

Närdinghundra härad, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Närdinghundra härad, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Seminghundra härad

view image - download kmz - download geotif

Sjuhundra härad

view image - download kmz - download geotif

Sollentuna härad

view image - download kmz - download geotif

Sotholms härad, mellersta östra och sydvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Sotholms härad, mellersta västra delen

view image - download kmz - download geotif

Sotholms härad, nordöstra delen

view image - download kmz - download geotif

Sotholms härad, nordvästra delen

view image - download kmz - download geotif

Svartlösa härad, östra delen, 1906

view image - download kmz - download geotif

Svartlösa härad, västra delen, 1906

view image - download kmz - download geotif

Svartlösa härad, östra delen, 1869

view image - download kmz - download geotif

Svartlösa härad, västra delen, 1869

view image - download kmz - download geotif

Vallentuna härad

view image - download kmz - download geotif

Väddö och Hafverö skeppslag, norra delen

view image - download kmz - download geotif

Väddö och Hafverö skeppslag, södra delen

view image - download kmz - download geotif

Värmdö skeppslag, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Värmdö skeppslag, mellersta delen

view image - download kmz - download geotif

Värmdö skeppslag, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Åkers härad, östra delen

view image - download kmz - download geotif

Åkers härad, västra delen

view image - download kmz - download geotif

Ärlinghundra härad

view image - download kmz - download geotif

 

 


                                                                                                       Kontakt