Start 


Geodata

För geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån, Sjöfartsverket och Sveriges Geologiska Undersökning för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet se:
Geodata på Mondo, Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform.


Skannade kartor

Här hittar du skannade kartor från Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar.

 

Georeferering är gjord med hjälp av www.georeferencer.org och/eller QGIS.
För att öppna kmz-fil behövs en Google Earth klient. Hämta på http://earth.google.com/index.html.

 

 

Ekonomiska kartor äldre än 1930
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Elfsborgs län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Kopparbergs län
Norrbottens län

Topografiska kartor
Topografisk karta över södra Sverige i skalan 1:100 000
Topografisk karta över norra Sverige i skalan 1:200 000

Stockholmskartor
Stockholms Stad med omnejd

 
                                                                                                       Kontakt